[1]
Ak, S. ve Kızılırmak, İsmail 2021. Otel İşletmelerinde E-Şikâyetler ve E-Şikâyet Yönetimi Üzerine Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 3, 4 (May. 2021), 820–832.