[1]
Şalvarcı, S. ve Ünüvar, Şafak 2021. Turizmde Sosyo-Kültürel Uyumun Çalışan Memnuniyeti Üzerine Etkisi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 3, 4 (May. 2021), 848–863.