[1]
Eryılmaz, S. ve Bal, H.T. 2021. Teknoloji Bağımlılığı ile Rekreasyonel Eğilimler Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 3, 4 (May. 2021), 902–919.