[1]
Çetin, A. ve Kozak, R. 2021. Fuar Katılımcılarının Destinasyon İmajı Algıları: Expo 2016 Antalya Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 3, 4 (May. 2021), 964–976.