[1]
Bedük, T. ve Gönenç Güler, E. 2021. Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Edirne ve Yerel Halkın Tutumu. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 3, 4 (May. 2021), 1128–1148.