[1]
Dereli, M., Z. Boyacıoğlu, E. ve Terzioğlu, M.K. 2021. İklim Değişikliği ve Turizm Sektörü Arasındaki İlişkinin Dinamik Panel Veri Analizi ile İncelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 3, 4 (May. 2021), 1228–1243.