[1]
Kurnaz, H.A. 2021. Turistlerin Alışveriş Davranışlarının Milliyetlere Göre Karşılaştırılması: Marmaris Esnaf Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 3, 4 (May. 2021), 1289–1303.