[1]
Işık, N. ve Özkan, B. 2021. Destinasyon Kişiliği ile Memnuniyet ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Gaziantep Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 3, 4 (May. 2021), 1514–1532.