[1]
Karakaş, A. ve Uyar Oğuz, H. 2021. Bartın’ı Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Yöresel Yiyeceklere Yönelik Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 3, 4 (May. 2021), 1552–1569.