[1]
Alyakut, Ömür 2021. Yiyecek İçecek İşletmelerinin Web Sitelerinde Pazarlama İletişimi Etkinliğinin Belirlenmesi: Kocaeli Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 4, 1 (May. 2021), 699–715.