[1]
Ulucan, E. ve Kızılırmak, İsmail 2021. Kırsal Turizmde Sivil Toplum Kuruluşlarının Yeri ve Önemi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 4, 1 (May. 2021), 729–745.