[1]
Şimşek, M. ve Özdamar, M. 2021. Yerli Turistlerin Destinasyon İmajları ile Davranışsal Niyetleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Mersin Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 4, 2 (May. 2021), 811–822.