[1]
Bayram, Ümmühan ve Alkaya, S. 2021. Sürdürülebilir Turizm Planlaması İçin Yerel Halkın Turizme Bakış Açısının Değerlendirilmesi: Buldan Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 4, 2 (May. 2021), 1028–1043.