[1]
Şenerol, H. ve Akatay, A. 2021. Otel İşletmelerinde Paydaş Odaklılığın İşletme Performansı Üzerine Etkisi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 4, 2 (May. 2021), 1090–1108.