[1]
Boyraz, M., Kabakulak, A. ve Mutlu, A.S. 2021. Hazırlanmakta Olan Turizm Konulu Lisansüstü Tezlerin Veri Görselleştirme Tekniği ile Bibliyometrik Analizi: 2006-2020 Yılları Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 4, 2 (May. 2021), 1434–1453.