[1]
Yılmaz, M.K. ve Vahidli, A. 2021. Deneyimsel Pazarlamanın Tüketicilerin Deneyimsel Memnuniyeti ve Tavsiye Etme Niyetine Etkisi: Samsun Golf Kulübü Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 4, 2 (May. 2021), 1454–1476.