[1]
Yozcu, S. 2021. Türkiye Mağara Turizmine Yönelik Bir Değerlendirme. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 4, 2 (May. 2021), 1493–1508.