[1]
Yayla, Özgür ve Ergün, G.S. 2021. Sosyal Bilimlerde Paradigma İkilemi: Turizm Alanında Yazılmış Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 4, 2 (May. 2021), 1624–1639.