[1]
Atsız, N. ve Türkmen, S. 2021. Destinasyon Aşkının Destinasyon Sadakati Üzerindeki Etkisi: Bozcaada Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 4, 3 (May. 2021), 2018–2030.