[1]
İflazoğlu, N. ve Ünlüönen, K. 2021. Sosyal Medyada Yemek Temalı Paylaşımların Gösterişçi Tüketim Bağlamında İncelenmesi: Mardin Artuklu Üniversitesi Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 4, 3 (May. 2021), 2606–2621.