[1]
Yılmazer, A., Ü. Kalpaklıoğlu, N. ve Yılmaz, S. 2021. Engelli Bireylerin Turizme Katılımına Yönelik Konaklama İşletmelerinden Beklentileri ve Mevcut Durum Tespitine İlişkin Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 4, 3 (May. 2021), 2821–2839.