[1]
Akın, M.H., Karamustafa, K. ve Öztürk, Y. 2021. Kapadokya Bölgesinin Destinasyon Rekabetçiliğinin Paydaşlar Perspektifinden Değerlendirilmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 5, 1 (May. 2021), 443–458.