[1]
Aktaş, A.C. ve Köroğlu, Özlem 2021. Turist Rehberlerinin Yorumlayıcı Rolünün Turist Destinasyon Sadakati Üzerine Etkisi: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 5, 1 (May. 2021), 678–703.