[1]
Özkan, T. ve Alan, B. 2021. Burdur Kentinin Markalaşmasında Soyut ve Somut İmaj Unsurlarının Belirlenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 5, 2 (Haz. 2021), 816–828. DOI:https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.740.