[1]
Çavuşoğlu, S. ve Demirağ, B. 2021. Tüketici Pişmanlığının Müşteri Tatmini ve Davranışsal Niyet Üzerindeki Etkisi: Restoran Müşterileri Üzerine Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 5, 2 (Haz. 2021), 909–924. DOI:https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.745.