[1]
Tekeli, M. ve Özkoç, A.G. 2021. İşe Adanmanın Yenilikçi İş Davranışına Etkisinde Kontrol Odağının Düzenleyici Rolü: Yiyecek-İçecek Departmanı Çalışanlarına Yönelik Bir Uygulama. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 5, 2 (Haz. 2021), 969–984. DOI:https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.748.