[1]
Kemer, E. 2021. Eğitim Seviyesinin Endüstri 4. 0 Farkındalığına Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 5, 2 (Haz. 2021), 1138–1149. DOI:https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.758.