[1]
Özgül Katlav, E. ve Aykaç, E. 2021. Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Yetenek Yönetimi Uygulamalarının İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Belek Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 5, 2 (Haz. 2021), 1150–1166. DOI:https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.759.