[1]
Yaşarsoy, E., Koç, D.E. ve Ulema, Şevki 2021. Kültürel Miras Farkındalığı: Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 5, 2 (Haz. 2021), 1299–1318. DOI:https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.767.