[1]
Töre Başat, H. ve Pekmezci, D. 2021. Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Çalışanların Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 5, 2 (Haz. 2021), 1424–1450. DOI:https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.774.