[1]
Mancı, A.R. ve Tengilimoğlu, E. 2021. TripAdvisor Ziyaretçi Yorumlarının İçerik Analizi: Göbeklitepe Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 5, 2 (Haz. 2021), 1525–1545. DOI:https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.779.