[1]
Özel, G., İnak, A. ve Özel, C. 2021. Konaklama İşletmelerinde Covid-19 Sonrası Uygulanan Sağlık ve Güvenlik Uygulamalarının Örgüte Uyum ve İşgören Performansı Üzerine Etkisi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 5, 3 (Eyl. 2021), 1652–1669. DOI:https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.812.