[1]
Yıldırgan, R. ve Bilgiçli, İsmail 2021. Turizmde Kısa Süreli Konut Kiralama: Sapanca Destinasyonu Üzerine Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 5, 3 (Eyl. 2021), 1687–1703. DOI:https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.814.