[1]
Kalaba, B. ve Saçlı, Çağrı 2021. Hizmet Kalitesi ile Yenilenme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Hatay Arkeoloji Müzesi Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 5, 3 (Eyl. 2021), 1704–1722. DOI:https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.815.