[1]
Acar, A. ve Uğur, İsa 2021. Uluslararası Zincir Otellere Yönelik Tripadvisor Yorumlarının Duygu Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi: Ankara Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 5, 3 (Eyl. 2021), 1803–1814. DOI:https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.820.