[1]
Aykaç, E. ve Tekeli, M. 2021. Yerel Halkın Turizm Gelişimine Yönelik Tutumu: Çorum İli Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 5, 3 (Eyl. 2021), 1874–1895. DOI:https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.824.