[1]
Toker, B. ve Kalıpçı, M.B. 2021. Çalışanların Sosyo-Demografik Özelliklerinin Mutluluğa Etkisi: Antalya’daki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 5, 3 (Eyl. 2021), 2002–2016. DOI:https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.831.