[1]
Özdemir, F. ve Demirci, İsmail 2021. Presenteizmin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Adana İlinde Faaliyet Gösteren Yiyecek-İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 5, 3 (Eyl. 2021), 2049–2066. DOI:https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.834.