[1]
Çavuşgil, B. ve Erden Ayhün, S. 2021. Hizmet Kalitesi ve Müşteri Tatmininin Tekrar Satın Alma Niyetine Etkisi: Z Kuşağı Kahve Dükkânı Müşterileri Üzerine Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 5, 3 (Eyl. 2021), 2067–2085. DOI:https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.835.