[1]
Özkan, Çiğdem ve Yeşildağ, B. 2021. Covid-19 Salgınının Turist Rehberliği Mesleği Üzerine Etkileri: Çanakkale Rehberler Odası Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 5, 3 (Eyl. 2021), 1603–1615. DOI:https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.809.