[1]
Kodaş, D., Öztürk, E. ve Deniz, S. 2021. Turizmin Etkilerine Yönelik Yerel Halkın Algıları, Turizm Gelişim Desteği ve Yaşam Tatmini İlişkisi: Mardin Odaklı Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 5, 4 (Ara. 2021), 2613–2629. DOI:https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.889.