[1]
Bulgan, G., Arslan, R. ve Şen Demir, Şirvan 2021. Engelli Bireylerin Otel İşletmelerinde Karşılaştıkları Sorunlar. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 3, 2 (May. 2021), 121–134.