[1]
Aksöz, E.O. ve Çay, G. 2022. Müzelerde Algılanan Hizmet Kalitesinin ve Destinasyon İmajının Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Üzerindeki Etkisi: Eskişehir Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 6, 1 (Mar. 2022), 1–23. DOI:https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.937.