[1]
Avcıkurt, C. ve Göker, S. 2022. Turist Rehberliği Öğrencilerinin Sosyal Etkileşim Kaygısı Üzerine Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 6, 1 (Mar. 2022), 249–265. DOI:https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.950.