[1]
Kula, M.E. ve Öner, N. 2022. Örgütsel Psikolojik Sermayenin Duygusal Emek Üzerine Etkisinde Gelişim Kültürünün Aracı Rolü: Sağlık Turizmi Yetki Belgesine Sahip Hastanelerde Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 6, 4 (Ara. 2022), 1004–1026. DOI:https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1136.