[1]
Bellikli, D. ve Koç, H. 2022. Kurumsallaşma Düzeyinin İşgörenlerin İş Doyumu ve İşgören Performansı Üzerine Etkileri: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 6, 4 (Ara. 2022), 1027–1049. DOI:https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1137.