[1]
Değişgel, S. 2023. Adana’nın İnanç Turizmi Potansiyeli ve Yerel Halkın İnanç Turizmi ile İlgili Görüşleri. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 7, 1 (Mar. 2023), 122–140. DOI:https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1200.