[1]
Özüçağlıyan, M. Ömer 2024. İstanbul'u Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Destinasyon İmajı Algısının Demografik Faktörler Açısından İncelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 8, 1 (Mar. 2024), 41–61. DOI:https://doi.org/10.26677/TR1010.2024.1377.