[1]
Bayrakdaroğlu, F. ve Eldem Çulhaoğlu, P. 2021. Uluslararası Turist Rolü Tipolojisinin Kuşaksal Bağlamda Analizi: Bir Bölümlendirme Önerisi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 3, 3 (May. 2021), 745–758.