(1)
Ak, S.; Kızılırmak, İsmail. Otel İşletmelerinde E-Şikâyetler Ve E-Şikâyet Yönetimi Üzerine Bir Araştırma. TUTAD 2021, 3, 820-832.